Cyfarfodwch Elin Alaw! Introducing Elin; co-facilitator for the North Wales Training

Mae Elin yn homeopath sy’n byw ac yn gweithio yn Nyffryn Conwy.  Yn ei gwaith, mae hi’n cefnogi pobl drwy lawenydd, galar, geni mewn a geni allan, ac yn edrych ymlaen at rannu eich cwmni chi ac Alexandra yn ein paratoadau Doula Diwedd Oes.

Elin is a homeopath living and working near Llanrwst.  She supports people as they experience joy, grief, birthing in and birthing out, and looks forward to your company in our shared exploration of End of Life Doula work.

 

Elin Alaw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s