Cyfarfodwch Elin Alaw! Introducing Elin; co-facilitator for the North Wales Training

Mae Elin yn homeopath sy'n byw ac yn gweithio yn Nyffryn Conwy.  Yn ei gwaith, mae hi'n cefnogi pobl drwy lawenydd, galar, geni mewn a geni allan, ac yn edrych ymlaen at rannu eich cwmni chi ac Alexandra yn ein paratoadau Doula Diwedd Oes. Elin is a homeopath living and working near Llanrwst.  She supports … Continue reading Cyfarfodwch Elin Alaw! Introducing Elin; co-facilitator for the North Wales Training